فارسی

parmisscarpet

Contact

کارگاه یا فروشگاه

State: Isfahan

City: اران و بیدگل

Industrial town: آران و بیدگل

آدرس : اصفهان‌ - اران و بیدگل - آران وبیدگل،میدان صنعت،بلوار سرداران شهید اربابی ،روبه روی پمپ بنزین ،شرکت صنایع فرش پرمین کاشان

Management: مهندس عمار فاضل بیدگلی

Office Phone: 03154759810

Fax number: 03154759811

Mobile: 09131616284

Website Address:

email:
[email protected]
[email protected]